Iskolánk fő célja

Iskolánk fő célja azoknak a fiataloknak a képzése, akik más intézményekben nem tudták befejezni a tanulmányaikat, kimaradtak az iskolából, illetve nem sikerült szakképesítést szerezniük, vagy olyan hiányszakmát szeretnének tanulni, ami a munkaerőpiacon keresett.

Az iskolában folyó oktatás közös jellemzői:

A kiscsoportos oktatás miatt figyelembe vehető az egyéni haladási tempó, az oktatók nagyobb figyelmet fordíthatnak egy-egy tanulóra. Gyakorlat-központú képzés: az oktatás fő célja a szakmatanulásra való felkészítés. Ennek érdekében tantervükben magas óraszámúak a gyakorlati tantárgyak, amelynek keretében a tanulók több szakmaterület fő elemeivel ismerkedhetnek meg: faipar, fémipar, építőipar, textilipar, növénytermesztés, bőripar.

A gyakorlati oktatás az iskola saját tanműhelyeiben, a szakképzésnek megfelelő feltételek között folyik, valamint a duális képzés keretében külső gyakorlati helyeket is biztosítunk tanulóinknak. A kötelező tanórai foglalkozásokon kívül nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni foglalkozásokra, a tanulók felzárkóztatására. A tanulási nehézségek leküzdését az iskolában fejlesztő pedagógusok segítik.

 

Az iskola képzési egységei:

Szakiskolai előkészítő évfolyam (9. évfolyam): Ezt a képzést azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak szánjuk, akiknek 8. osztályos végzettségük van. Számukra alapos pályaorientáló/szakma előkészítő képzést biztosítunk, és felkészítjük őket a szakmatanulásra.

 

 

Szakképzési HÍD program, 2 éves képzés:

Szakképzési hídprogram: 20 hónapos képzés azon 15. életévüket betöltött, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók részére, akik már nem folytathatják tanulmányaikat általános iskolában. A tanulók az alapfokú iskolai végzettség megszerzése mellett rész-szakképesítést is szerezhetnek.

Szakképzés:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tanulók részére az iskola OKJ-s szakképesítés, és SNI tanulók esetén OKJ-s rész-szakképesítés, vagy OKJ-s szakképesítés megszerzését is lehetővé teszi. A jelenleg oktatott szakmacsoportok: Agrár-mezőgazdaság, Faipar, Gépészet, Könnyűipar, Egészségügy.

Az első szakképesítés megszerzésére térítésmentesen van lehetőség nappali tagozaton 25 éves korig, a második szakképesítés megszerzésére pedig esti képzés keretében, szintén térítésmentesen van lehetőség.