Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési információk

  1. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségek

 Térítési díj

Étkezési térítési díjfizetési kötelezettsége az étkezést igénylő tanulóknak van. Ingyenes étkezésre jogosult a 6-8. évfolyamos tanuló, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették. A 8. évfolyamon felül a nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló étkezése térítésmentes. Az intézményi térítési díj 50 %-os normatív kedvezményében részesül az a 8. évfolyamon túli tanuló, aki:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
  • tartósan beteg tanuló, vagy
  • fogyatékos tanuló.

Az igénylés feltételei, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos további részletek a www.ngsz.hu oldalon érhetők el.

Tandíj

Az intézménybe járó tanulóknak tandíjfizetési kötelezettsége nincs.

Egyéb díjfizetési kötelezettség

A tanulóknak egyéb díjfizetési kötelezettsége csak szándékos károkozás esetében áll fenn.

Még nincs hozzászólás.

Szóljon hozzá